ALANYA 2017 MANAVGAT

ALANYA & MANAVGAT & SİDE TRAVESTİLERİ

ALANYA SHEMALE

ALANYA TRAVESTİ

Alanya Travestileri Apollon (Latince:Apollo), mitolojide müziğin, sanatların, güneşin, ateşin ve şiirin tanrısıdır. Ayrıca Alanya Travestileri kehanet yapan, bilici tanrıdır.Aynı zamanda kahinlik yeteneğini diğer insanlarada transfer edebilir Alanya Travestileri (Kassandra). Zeus ve Leto’nun oğlu, Artemis’in ikiz kardeşidir. Ayrıca adı değişmeden, Roma mitolojisine Alanya Travestileri geçen tek tanrıdır.Altın bir lir çalar ( Bu lir düşüncesi Hermes’in tanrısal gücüyle ikiye ayırdığı inek Alanya Travestileri bağırsağını ,kaplumbağa kabuğuna bağlamasıdır. ) ve Müzler korosunun başıdır. Gümüş yayıyla oku en uzağa o Alanya Travestileri atabilir; okların tanrısıdır. Tıbbı insanlara o öğretmiştir; hekimliğin tanrısıdır. Asla yalan söylemez; Alanya Travestileri ışığın ve gerçeğin tanrısıdır. Kutsal ağacı defne, hayvanları yunus, atmaca, kuğu ve kargadır. Lakapları Alanya Travestileri “okçu”, “Likya’lı” ve Latince’de yırtıcı kuşlara ilişkin olarak kullanılan, “yırtıcı” anlamına gelen Alanya Travestileri “Vulturus”dur. Olymposluları altın liriyle eğlendiren, çok uzaklara ok atabilen, hastaları iyileştiren, Alanya Travestileri iyileştirme sanatını hastalara ilk öğreten gümüş yayın efendisi okçu Tanrı olarak Yunan şiirlerine Alanya Travestileri geçmiştir. Aynı güneş ışınları gibi Apollon’un okları da hem hasta edici hem de iyileştiricidir. Her ne Alanya Travestileri kadar ışıkla özdeşmeşmiş ise de, ilk ortaya çıktığında Apollon, güneş tanrısı değildir. Asıl yunan güneş Alanya Travestileri tanrısı Helios’dur. Apollon ve Artemis’in, güneş-ay ile özdeşleşmesi daha sonradan gerçekleşmiş, özellikle Alanya Travestileri Romalılar döneminde bu anlayış kuvvetlenmiştir.Side” adı Anadolu dilinde “Nar” anlamına gelmektedir. Bu Alanya Travesti özellik ve belgede bulunan bazı yazıtlardan elde edilen bilgiler Side tarihinin Hititlere kadar uzandığını Alanya Travesti göstermektedir. Fakat Anadolunun en eski yerleşim birimlerinden biri olan Side’nin MÖ 7. yüzyıldan önce Alanya Travesti kurulduğu da söylenmektedir. Anadolu tarihleri içerisinde Side, diğer Pamphylia kentleriyle aynı aşamaları Alanya Travesti geçirmiştir. Yunanlılar MÖ 7. yüzyıl göçler sırasında Side’ye gelmişlerdir. Eldeki yazıtlara göre MÖ 3. Alanya Travesti yüzyıla değin de kente özgü bir dil konuşmuşlardır. Hala tam olarak çözülemeyen bu dil Hint-Avrupa Alanya Travesti dillerindendir. Side MÖ 6. yüzyılın ilk yarısında Lidyalıların, MÖ 547-546’da da Persler’in egemenliğine Alanya Travesti girmiştir. Pers yönetiminde gelişen kent, MÖ 334′ de İskender’e teslim olunmuştur.İskender’in ölümünden sonra Alanya Travesti Antigonus’un (323-304). Ptolemaioslar’ın (301-215). MÖ 215’ten sonrada Suriye Krallığı’nın denetimi altına Alanya Travesti girmiştir. MÖ 2. yüzyılda Ptolemaioslar’ın güçlü savaş ve ticaret filoları sayesinde en parlak dönemini Alanya Travesti yaşayan kent, bu sürede imar edilip bir bilim ve kültür merkezi haline getirilmiştir. MÖ 188’de Apameia Barışı Alanya Travesti ile Bergama Krallığı’na bırakılan Side, ALANYA TRAVESTİLERİ Doğu Pamfilya bölgesiyle birlikte bağımsızlığını korumuş, büyük Alanya Travesti ticaret donanmasıyla refaha ve zenginliğe kavuşmuştur. MÖ 78’den sonra Roma egemenliğinde bulunan kent, M.S. Alanya Travesti 2. ve 3. yüzyıllarda bölgenin ticaret merkezi oldu. Özellikle köle ticaretinin sağladığı zengin ve parlak bir Alanya Travesti dönem yaşandı. 2. yüzyıl boyunca bir bilim ve kültür merkeziydi. Suriye krallarından VII. Antiokhos, tahta Alanya Travesti geçmeden önce burada eğitim gördü. Kral olduğu zaman (MÖ 138) Sidetes adını aldı. Bu devre kadar başta Athena Alanya Travesti ve Apollon olmak üzere Afrodit, Ares, Asklepios ,Hegeia, Kharitler, Demeter, Dionisos, Hermes gibi birçok Alanya Travesti tanrıya inanıp tapan Side’liler M.S. 4. yüzyılda hristiyanlaşmaya başlamışlardır. Side, M.S. 5. yüzyılda Alanya Travesti Pamfilya Metropolisi ( Piskoposluk Merkezi ) olunca, 5. ve 6. yüzyılda en parlak devrini yaşamıştır. Bu Alanya Travesti gelişim 7. 9. yüzyıllar arasında Arap akınları ile son bulmuştur. Kazılar sırasında büyük bir yangın ve çok Alanya Travesti sayıda deprem izlerine rastlanmıştır. Arap istilası, doğal afetler kentin terk edilmesine yol açmıştır. 12. Alanya Travesti yüzyılda Arap coğrafyacısı Idrisi burayı ölü bir kent olarak göstermekte ve Yanmış Antalya olarak Alanya Travesti tanımlamaktadır. İdrisi’ye göre 1150’ye doğru kent halkı Side’den göç etmiş, 12. yüzyılda Side tümüyle Alanya Travesti boşaltılmıştır. 13. yüzyılda Selçuklular’ın 14. yüzyılda ise Hamitoğulları Beyliği ve Tekelioğulları’nın Manavgat Travestileri egemenliği altına giren Side’de bu devirlerde yerleşim olmamıştır. 15. yüzyılda kesin olarak Türk Manavgat Travestileri topraklarına katılmıştır. Ancak ne Osmanlılar ne de Selçuklular Side’de oturmadıklarından, yarımada Manavgat Travestileri üzerinde Selçuklu ve Osmanlı dönemine ait eserlere rastlanmaz.Manavgat Travestileri Side, 1 km. uzunluğunda ve 400 m. genişliğinde bir yarımada üzerine kurulan Side hakkında Strabon “İzmir Manavgat Travestileri yakınındaki Kymeliler tarafından kuruldu” diye bahsetmekte ise de yerli dilde “nar” anlamına gelen Manavgat Travestileri Side’nin daha eskiden var olduğu anlaşılmaktadır.Manavgat Travestileri Şehir, M.Ö.VI. yüzyılda Lydia’nin, M.Ö.546’da Persler’in M.Ö.334’te İskender’in eline geçmiş ,onun Manavgat Travestileri ölümünden sonra M.Ö.301-218 yılları arasında güçlü bir donanmaya sahip ptolemaioslarin, M.Ö.218’de Manavgat Travestileri Seleukoslarin egemenliği altına girmiştir.Manavgat Travestileri Rodos’un ve Bergama Krallığının desteklediği Romalılar ile Suriye Krallığı arasındaki deniz savası Side Manavgat Travestileri önlerinde olmuş, sonuçta Sidelilerin de Seleukoslarin yanında yer aldığı deniz harbinden Roma galip Manavgat Travestileri çıkmış , M.Ö. 188’de yapılan Apameia Antlaşması ’na göre Pamphylia, Side ile beraber Bergama Krallığına Manavgat Travestileri verilmiştir. Ancak Side’nin önemi devam etmiş ve Side, Bergama Krallığı’nın egemenliğine hiçbir zaman Manavgat Travestileri girmemiştir.Bugün Müze Olarak Kullanılan HamamM.Ö.II.yüzyılda en parlak dönemini yaşayan kent, asrin Manavgat Travestileri sonunda korsanların eline geçmiş, M.Ö.78’de Romalı Konsül Servilius Isouricus tarafından korsanların Manavgat Travestileri elinden kurtarılarak Roma topraklarına katılmıştır.M.Ö.25’te Augustus zamanında eyaletlerin düzenlenmesi Manavgat Travestileri sirasinda Galatia eyaletine baglanan Side ,daha sonra Pamphylia eyaletinin bir şehri olarak Manavgat Travestileri M.S.III.yüzyıla kadar refah içinde yasamıştır.Daha sonra dağlık bölgeden gelen kavimlerin saldırısına Manavgat Travestileri uğramıştır, bu yüzdende M.S.IV.yüzyıl ortalarında şehri ikiye bölen iç surlar yaptırılmıştır. Kentin Manavgat Travestileri kuzey doğu bölümü ise terkedilmiştir. Gittikçe fakirleşen ve parlak dönemini kaybeden Side V. Ve VI. Manavgat Travestileri Yüzyılda bir Piskoposluk Merkezi olmuştur.yüzyıldaki Arap akınlarından sonra ve korsanların Side ye Side Travestileri yerleşmesinden dolayı halkı Antalya’ya göç etmiş ,şehir terkedilmiştir.1895’lerde Girit’ten gelen Türk Side Travestileri göçmenler yarımadanın ucuna yerleştirilmiş, zamanla bu köy büyüyerek tüm yarımadayı kaplar duruma Side Travestileri gelmiştir.Prof.Dr.Arif Müfid Mansel’in ölümü ile, Prof.Jale İnan’ın devam ettiği Side kazıları bu günde Side Travestileri devam etmekte ve restarasyon çalışmaları sürmektedir.Ana yoldan ayrıldıktan sonra şehri çeviren ve Side Travestileri M.Ö.II.yüzyıla ait kara surlarının ana kapısından içeri girilir. Bu kapı Perge ’deki Hellenistik Devir Side Travestileri kapısına benzemektedir.Yanlardan iki kuleyle korunmakta ve yarim daire seklinde bir avlu oluşturmaktadır.Side Travestileri Bu kapının karsısında,yol kenarında bulunan üç büyük nişli anıtsal çeşme M.S.II.yüzyıla ait, üç katli ve çok Side Travestileri güzel bir islemeye sahiptir. Bu çesmenin bugün birinci kat kalıntıları görülmektedir.Çeşmeye, MANAVGAT TRAVESTİ Manavgat Side Travestileri Çayı’nın kaynağından su kemerleri ile su getirilmekteydi.Eski Side’nin ana caddesi üzerinde ilerleyerek Side Travestileri tiyatronun yanına kadar gitmek mümkündür.Yolun sağında , bu gün müze olarak düzenlenen ve M.S.V.yüzyıla ait Side Travestileri Roma hamamı yer alır.Burada kazılardan çıkan Hermes, Herakles ve Nike gibi oldukça sağlam ele geçen Roma Side Travestileri Çağı’na ait heykeller ,büstler ve lahitler sergilenmektedir.Side Travestileri Helenistik ÇeşmeMüzenin önünde, tiyatronun doğusunda yer alan geniş alan Side’nin Ticaret Agorası ’dır. Side Travestileri M.S.II.yüzyıla ait, 90.80×94.m. ölçüsünde, etrafı dükkanlarla çevrili, sütunlu portikolarla sınırlandırılmış Side Travestileri Agoranın ortasında, Tyche adına yapılmış, yuvarlak bir tapınak vardır.Agoranın kuzeybatı kösesindeki eski Side Travestileri tuvalet iyi durumdadır. Deniz kenarındaki yapı, Side’nin Devlet Agorasıdır.Devlet Agorası ,bir avlunun Side Travestileri etrafını çevreleyen 7 m. genişliğindeki ion sütunlu koridorlar ile doğudaki üç büyük odadan oluşan, Side Travestileri 69.20×88.50m. ebadındaki bir yapı topluluğudur.Avlusu Pazar yeri olarak kullanılan bu yapının simdi ayakta Side Travestileri kalan doğu kısmından anladığımıza göre ,imparatorlar salonu denen bu salon sütun ve heykellerle zengin bir Side Travestileri şekilde süslenmişti.İki katlı olan yapının orta odasının törenlerde kullanılmak üzere imparatorlara tahsis Side Travestileri edildiği anlaşılmaktadır. Orta odanın iki yanındaki odalar ise kütüphane veya arşiv odası olarak kullanılmış Side Travestileri olmalıdır.Antalya Travestileri Ana kapıdan kente açılan ve M.S.II.yüzyıla ait Bizans bazilikası görülür. Onun karsısında da M.S.VIII. Antalya Travestileri yüzyıla ait küçük bir Bizans kilisesi vardır.Tiyatroyu görmek için geri dönüldüğünde anıtsal kapının Antalya Travestileri yanındaki restorasyon görmüş Vespasianus Çeşmesi ile karşılaşılır.Bu yapı şehrin başka bir yerinden Antalya Travestileri Vespasianus’a armağan olarak buraya getirilmiş ve çeşmeye çevrilmiştir.Bu alanda ,bundan başka iki çeşme Antalya Travestileri kalıntısı vardır. Çeşmenin yanındaki anıtsal kapı M .S.IV.yüzyılda kapatılarak küçük bir kapı haline Antalya Travestileri sokulmuştur .Buradan geçtiğimizde Side’nin tiyatrosunu görme imkanını buluruz. M.S.II.yüzyıla ait tiyatro Antalya Travestileri 20m.boyunda , iki katli, kemer tonozlu galeriler üzerine inşa edilmiştir.15.000 kişilik tiyatronun sahne Antalya Travestileri kısmi üç katli olup burayı heykeller ve mitolojik tasvirli kabartmalar süslemekteydi.12 merdivenle 11 Antalya Travestileri bölüme ayrılan oturma sıralarının alt kısmında 29, üst kısımda ise 25 merdiveni bulunmaktaydı.Bugün ise Antalya Travestileri sadece 22 merdiven kalmıştır.Geç Roma Devri’nde tiyatronun orkestra kısmı gladyatör dövüşleri ve vahşi Antalya Travestileri hayvan mücadeleleri için korkuluklarla çevrilmiştir.Antalya Travestileri Tiyatronun dışındaki galeride 14 dükkan ve beş giriş yeri bulunmaktadır. Tiyatro, M.S.V.yüzyıl ve Antalya Travestileri VI.yüzyılda açık hava kilisesi olarak kullanılmıştır.Tiyatronun yanında, yolun kenarında Dionysos Antalya Travestileri Tapınağı yer alır. 7.23×17.55m.ölçülerinde ve 65 cm. yükseklikte bir podyum üzerine kurulan tapınak, Antalya Travestileri Erken Roma Dönemi’ne aittir.Antalya Travesti Tiyatronun yanındaki köye doğru giden sütunlu cadde kıyıya kadar uzanmaktadır. Cadde takip edildiğinde,yolun Antalya Travesti sağında Bizans bazilikası, solunda ise, hamam kalıntıları ile Bizans Dönemi’nden kalma ev kalıntıları Antalya Travesti görülür.Antalya Travesti Caddenin sona erdiği yerde, deniz surları ile cadde arasında merdivenlerle çıkılan yüzyıla ait, Korinth Antalya Travesti düzeninde ve yarim daire planlı tapınağın Tanrı Men’e ait olduğu ileri sürülür.Antalya Travesti Bugün alışveriş merkezi halini almış olan ana caddenin sonundaki limanın batısında yer alan iki tapınak Antalya Travesti şehrin en anıtsal Roma dönemi yapılarıdır. Kısa kenarlarında 6, uzun kenarlarında 11 sütunla çevrelenmiş olan Antalya Travesti tapınaklarından biri Athena, diğeri ise Apollon’a ait olup Apollon tapınağının 6 sütunu Prof. Dr. Jale İnan Antalya Travesti ve ekibinin inanılmaz gayretleri ile yeniden ayağa kaldırılmıştır.Tapınak alanı gerisindeki kemerli ve Antalya Travesti devşirme malzemeli kalıntılar ise Bizans dönemi bazilikasına aittir.Antalya Travesti yılında Yunan ayaklanmasının sıçradığı Girit’ten kaçan Müslüman Türkler, yarımadanın uç kısmına bir köy Antalya Travesti kurularak Girit Adası’ndan gelen göçmenler buraya yerleştirilmişlerdir Bugünkü köyün çekirdeğini oluşturan Antalya Travesti küçük köy zamanla tüm yarımadayı kaplamıştır. Antik yapılarıyla kendine özgü mimarisiyle, köy evlerinin bir Antalya Travesti arada bulunması sonradan “Selimiye” adını alan Side’nin turizme açılmasında büyük rol oynamıştır. Side tarihin derin izlerini taşıyan bir kenttir. MANAVGAT TRAVESTİLERİ

Bu yazı alanya travesti, alanya travestileri, antalya travesti, antalya travestileri, manavgat travesti, manavgat travestileri, side travesti, side travestileri, Uncategorized kategorisine gönderilmiş ve , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ile etiketlenmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir