ALANYA TRAVESTİ

ALANYA TRAVESTİ

ALANYA SHEMALE

ALANYA TRAVESTİ

Alanya Travesti Tophane Mahallesi’ndedir. Adını hemen yanındaki andız ağacından alan cami  ALANYA TRAVESTİ  yılında Emir Bedrüddin Alanya Travesti tarafından Alanya Travestileri ve Manavgat Travestileri bu sitede. Alanya Travesti ve Manavgat Travesti kızlar ve Side Travestileri sadece bu sitede.yaptırılmıştır. Emir Bedrüddin Camisi de denir. Selçuklu döneminin özgün mimari özelliklerini Alanya Travesti taşır. Kesme taştandır, yüksek olmayan bir minaresi vardır. Minberi, Selçuklu tahta oymacılık sanatının en Alanya Travesti güzel örneklerinden birini yansıtır. Camiye, Kızılkule’nin yanından aşağı kapı yoluyla gidilir.Kale’ye çıkan Alanya Travesti yol üzerinde, büyük bir kayanın üzerindedir. Selçuklu ya da Osmanlı döneminden kaldığı tahmin edilmektedir. Alanya Travesti Yapı, kare planlı ve kubbeli iki odadan ibarettir. Odalardan birinde uzunca bir sanduka vardır; diğer oda Alanya Travesti boştur. Evliya Çelebi, binanın Bektaşi tekkesi olduğunu yazar. Sitti Zeynep hakkında kesin bir bilgi yoktur. Alanya Travesti Kanuni Sultan Süleyman dönemi Osmanlı vakıf defterlerinde türbeye ait vakfın adı “Sitti Zeynep bin’t Alanya Travesti Zeynülabidin” olarak geçmektedir. Türbede mezarı bulunan kişinin bir eren olduğu sanılmaktadır. Türbenin Alanya Travesti bulunduğu kayanın içine antik çağda ikişer metre uzunluğunda üç lahit oyulmuştur. Antik mezarlar, bir dönem su Alanya Travesti deposu olarak kullanılmıştır.Alanya merkezine 10 kilometre uzakta Hacı Mehmetli Köyü sınırları içinde Hıdır Alanya Travesti İlyas mevkiindedir. Akdeniz’e gören bir yamaç üzerine 19. yüzyıl başında kurulduğu sanılan kilise, günümüzde Alanya Travesti de Hıristiyan ve Müslüman ziyaretçiler tarafından ibadet amacıyla kullanılmaktadır. Çatısı kagir, duvarları Alanya Travesti taş ve küçük bir apsisi olan kilise dikdörtgen planlıdır. Kilisenin içinde ahşap süslemeli bir ara kat vardır. Alanya Travesti Duvarlardaki freskolar bozulmuştur. Kilisenin 1873 yılında onarım gördüğü kitabesinden anlaşılmaktadır. Alanya Alanya Travesti Müzesi’nde sergilenen kitabe, Grek abecesi ile Türkçe (Karamanlıca) yazılmıştır. Kilise, Alanya’da yaşayan ve Alanya Travesti Türkçe konuşan Ortodoksların 1924 yılındaki mübadelede Yunanistan’a gitmeleriyle kapanmıştır. Yanında su Alanya Travesti kaynağı bulunan Hıdrellez Kilisesi’nin bir adı da Agios Georgios Kilisesi’dir. Alanya Travestileri ve Manavgat Travestileri bu sitede. Alanya Travesti ve Manavgat Travesti kızlar ve Side Travestileri sadece bu sitede.Kilisenin benzerlerine Antalya Alanya Travesti Kaleiçi’nde de rastlanmaktadır. Ören yerine giriş ücretsizdir.Alanya’nın 13 kilometre batısında şehirlerarası Alanya Travesti karayolu üzerinde 13. yüzyıldan kalma bir yapıdır. 1236-1246 yılları arasında Selçuklu Sultanı olan Gıyaseddin Alanya Travesti Keyhüsrev tarafından tarihi ipek yolu üzerinde kervansaray olarak yaptırılmıştır. Bir dönüme yakın araziye Alanya Travesti inşa edilen yapının duvarları iri kesme taşlarla örülüdür. Orta çağın önemli konaklama merkezlerinden bir olan Alanya Travesti kervansaray  MANAVGAT TRAVESTİLERİ günümüzde eğlence merkezi olarak kullanılmaktadır.Alara Kalesi, Alanya’nın 37 kilometre batısında, Alanya Travesti denizden 9 kilometre içeride Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat tarafından 1232 yılında yaptırılmıştır. Alanya Travesti İpekyolu üzerindeki kalenin işlevi, Alara Çayı kenarındaki handa mola veren kervanların güvenliğini Alanya Travesti sağlamaktır. Kale 200 metreden 500 metreye kadar çıkan sarp bir tepe üzerinde kurulmuştur. Görkemli bir Alanya Travesti görüntüsü vardır. Dış ve iç kale olarak iki kısımdır. 120 basamaklı karanlık bir dehlizden kalenin içine Alanya Travesti girilir. Ören yeri olarak düzenlenerek ziyarete açılmadığı için yaban otları ve yıkıntılara dikkat etmek Alanya Travesti gerekir. Kalenin içinde kayalar oyularak tüneller yapılmıştır. Kalıntılar arasında küçük bir saray, kale Alanya Travesti görevlilerinin odaları, cami ve hamam vardır. Surları ve patikaları izleyerek Alara Kalesi’nin zirvesine Alanya Travesti çıkmak isteyenlerin en az bir saatlik tırmanışı göze almaları ve buna göre donanımlı olmaları gerekir. Alanya Travesti Zirvedeki manzara ise yorgunluğa değecektir.Alara Kalesi’ne 800 metre uzakta bir düzlükte ve Alara Çayı Alanya Travesti kıyısındadır. Tümüyle kesme iri taşlarla 2 bin metrekare üzerine kervansaray olarak inşa edilmiştir. 1231 Alanya Travesti yılında yapılan han birkaç yıl önce onarılmış ve bugün restoran ve alışveriş merkezi olarak kullanılmaktadır. Alanya Travesti Kervansarayın nöbetçi kulübesi günümüzde de özelliğini korumaktadır. Kervansarayın ikinci kapısı, yolcuların Alanya Travesti kalacağı mekanlara açılır. Uzun bir koridorun iki yanında odacıklar bulunur. Kervansarayın içinde çeşme, Alanya Travesti mescit ve hamam vardır. Yapının onarımı sırasında ortaya çıkan taş ustaların imzaları da dikkat çekicidir. Alanya Travesti Alaaddin Keykubat, Alanya’daki kitabelerde kendisini “Kara ve iki denizin sultanı, Arap ve Acem ülkesinin Alanya Travesti sahibi” olarak nitelerken, Alarahan’daki kitabesinde “Rum, Şam, Ermeni ve Frenk memleketlerinin fatihi” Alanya Travesti Alanya Travestileri ve Manavgat Travestileri bu sitede. Alanya Travesti ve Manavgat Travesti kızlar ve Side Travestileri sadece bu sitede.ünvanını da almıştır. Alarahan’a giriş ücretlidir. Handaki restoranın yanı sıra Alara Çayı’nın kenarındaki Alanya Travesti küçük kır lokantalarında da yemek yenilebilir ve servis yapılıncaya kadar çayda yüzülebilir.Alanya’nın Alanya Travesti batısında, Kargı çayının kuzeyindedir. Hanın kitabesi olmadığı için yapım yılı hakkında bilgi yoktur. 46 metre Alanya Travesti eninde, 50 metre boyunda taş yapıdır. Roma, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde Akdeniz ile İç Anadolu’yu Alanya Travesti bağlayan yol üzerinde, Kesikbel mevkiinde kervansaray olarak kullanıldığı sanılmaktadır. Odalarının hepsinin Alanya Travesti tavanında hava bacaları bulunmaktadır ve odalar orta avlunun etrafında sıralanmıştır. Kapının karşısında Alanya Travesti taştan oyulmuş sabit hayvan yemlikleri bulunur. Yapı harap durumdadır. Alanya Travestileri ve Manavgat Travestileri bu sitede. Alanya Travesti ve Manavgat Travesti kızlar ve Side Travestileri sadece bu sitede. ALANYA TRAVESTİLERİ

Bu yazı alanya travesti, alanya travestileri, manavgat travesti, manavgat travestileri, side travesti, side travestileri, Uncategorized kategorisine gönderilmiş ve , , , , , , , , , , , , , , , , , , ile etiketlenmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir