ALANYA TRAVESTİLERİ

ALANYA TRAVESTİLERİ

ALANYA TRAVESTİLERİ

Alanya Travestileri Kuzeyinde Toros Dağları Güneyinde Akdeniz’in bulunduğu küçük bir yarımada üzerinde kurulmuştur. Antik Alanya Travestileri çağda Pamfilya ve Klikya arasındaki çizgide yer aldığı için pazen Pamfilya bazen de Klikya olarak Alanya Travestileri anılmıştır. Alanya’nın ilk iskanı ile ilgili kesin bir bilgi bulunmamaktadır. Prof Dr Kılınç  Alanya Travestileri 1957 yılında Kent merkezine 12 Km uzaklıkta yer alan Kadı ini Mağarasındayaptığı araştırmalar,  MANAVGAT TRAVESTİLERİ bölge Alanya Travestileri tarihinin Üst Paleolitik dönemine kadar uzandığını göstermektedir. Alanya Travestileri Alanya’nın ilk kez ne zaman ve kimler tarafından kurulduğu henüz bilinmemektedir. Kentin bilinen en eski Alanya Travestileri adı Korakesium dur. Bizans döneminde ise Kalanoros ismi verilmiştir. 13, YY da Anadolu Selçuklu Alanya Travestileri Hükümdarlarından 1, Allaaddin Keykubat’ın kaleyi alması ile şehrin ismini Alaiye olarak değiştirmiştir. Alanya Travestileri yılında Kenti ziyaret eden Atatürk ise Alanya adını vermiştir. (Korekesium’dan İlk kez bahseden  Alanya Travestileri Yüzyıl antik coğrafyacılarından Scylax’dır Bu dönemde bölge Anadolu’nun önemli bir bölümünü istila eden Alanya Travestileri Perslerin egemenliği altındadır. Daha sonra ünlü antik çağ yazarı Strabon, Piri Reis, Seyyep, İbn-i Batuta Alanya Travestileri ve Evliya çelebi bölgeyi gezen seyyahlar olup eserlerinde kentten bahsetmektedirler. Bölgenin ilk çağları Alanya Travestileri ve Bizans dönemi hakkında fazla bilgimiz yoktur.M.S.7.yüzyılda arap akınları sırasında kent savunması daha Alanya Travestileri da önem kazanmış,akınlara karşı korunmak amacıyla kale yapımlarına öncelik verilmiştir.Bu nedenle Alanya Alanya Travestileri ve çevresindeki pek çok kale ve yüzyıla tarihlenmektedir.Anadolu Selçuklu hükümdarlarından 1. Alaaddin Alanya Travestileri Keykubad, Alanya kalesinde hüküm süren ve Hristiyan sülalelerinden olan Kyr Vart’ yılında yenilgiye Alanya Travestileri uğratarak Kaleyi ele geçirmiştir. Hükümdar kendi adına burada bir saray yaptırmıştır.Selçuklu’lar başkent Alanya Travestileri Konya’nın yanı sıra Alanya’yı ikinci bir başkent ve kışlık merkez olarak kullanarak imar faaliyetlerinde Alanya Travestileri bulunmuşlardır.deki Moğol saldırıları ’de Mısır Memlüklerinin Anadolu’ya girmeleri Selçukluları yıpratmış, Alanya Travestileri 1300 yılında Selçuklu Devleti parçalanmış ve bölge Karamanoğulları tarafından beş bin altın karşılığında Alanya Travestileri Memlük Sultanına satılmış daha sonra yılında Fatih Sultan Mehmet zamanında Osmanlı Devleti sınırları Alanya Travestileri içerisine alınmış, Tarsus ile birlikte yılında Kıbrıs eyaletine bağlanmış,1864 yılında ise,Konya Alanya Travestileri vilayetinin sancağı olmuştur. 1868 yılında Antalya’ya bağlanmış, 1871 yılında bu ilin ilçesi Alanya Travestileri olmuştur.Surlarının uzunluğu 6.5 kilometreyi bulan Alanya Kalesi, denizden 250 metreye kadar yükselen Alanya Travestileri yarımada üzerindedir… Kandeleri adıyla da bilinen Alanya yarımadasındaki yerleşim, Helenistik döneme Alanya Travestileri kadar inmekle birlikte günümüze kalan tarihi dokusu 13. yüzyıl Selçuklu eseridir. Kale, yılında kenti Alanya Travestileri alıp yeniden inşa ettiren Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat tarafından yaptırılmıştır. Kalenin 83 kulesi Alanya Travestileri ve burcu vardır. Ortaçağda surların içine yerleşmiş kentin su gereksinimi sağlamak üzere 400’e yakın Alanya Travestileri sarnıç yapılmıştır. Sarnıçların bir kısmı günümüzde de kullanılmaktadır. Surlar, planlı bir şekilde Alanya Travestileri Ehmedek, İçkale, Adam Atacağı, Cilvarda burnu üstü, Arap Evliyası Burcu ve Esat Burcu’nu inerek Tophane ve Alanya Travestileri ALANYA TRAVESTİ  Tersane’yi geçip Kızılkule’de son bulacak şekilde inşa edilmiştir. Yarımadanın zirvesinde açık alan müzesi Alanya Travestileri olarak değerlendirilen içkale bulunmaktadır. Sultan Alaaddin Keykubat sarayını burada yaptırmıştır… Alanya Travestileri Kalede yerleşim günümüzde de sürmektedir. Ahşap ve kagir tarihi evlerin önünde tahta tezgahlarda ipek ve Alanya Travestileri pamuklu dokuma yapılmakta, değişik figürlerde su kabakları boyanmakta, küçük bahçelerde otantik yemek Alanya Travestileri servisi verilmektedir. Ayrıca kaleye çıkan yol üzerinde ve limana egemen yamaçlarında restoran ve Alanya Travestileri kafeteryalar vardır. Kale taşıt trafiğine açıktır. Yürüyerek ise yaklaşık 1 saatte çıkılabilir.Limandadır. Alanya Travestileri Kentin sembolü olan sekizgen planlı yapı yüzyıl Selçuklu eseridir. yılında Selçuklu Sultanı Alaaddin Alanya Travestileri Keykubat tarafından Sinop Kalesi’ni yapan Halepli yapı ustası Ebu Ali Reha el Kettani’ye yaptırılmıştır. Alanya Travestileri İnşaat sırasında belli bir yükseklikten sonra taş blokları kaldırmak güç olduğu için üst kısmı pişmiş Alanya Travestileri kırmızı tuğlalarla yapılmış ve bu nedenle Kızılkule adını almıştır. Kule duvarlarında antik çağdan kalma Alanya Travestileri mermer bloklar görülmektedir. Sekizgen planlı ve her bir duvarı metre genişliğinde olan kulenin Alanya Travestileri yüksekliği 33 metre, çapı metredir. İçinde zemin dahil beş kat vardır. Kulenin üstüne yüksek aralıklı ve Alanya Travestileri 85 basamaklı taş merdivenle çıkılır. Kulenin tepeden aldığı güneş ışığı birinci kata kadar ulaşır. Kulenin Alanya Travestileri ortasında bir sarnıç bulunur. Kule denizden gelecek saldırılara karşı limanı ve tersaneyi korumak amacıyla Alanya Travestileri yapılmış ve yüzyıllar boyunca askeri amaçla kullanılmıştır. 1950’li yıllarda onarılan kule yılında Alanya Travestileri ziyarete açılarak birinci katı Etnoğrafya Müzesi’ne dönüştürülmüştür.Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat’ın Alanya Travestileri kenti almasından altı yıl sonra Kızılkule’nin yakınında 1227’de yapımına başlanmış ve bir yılda Alanya Travestileri bitirilmiştir. Kemerli beş gözden oluşan tersanenin denize bakan cephesi 56.5 metre, derinliği 44 Alanya Travestileri metredir. Tersane için seçilen yer, gün ışığından en fazla yararlanılacak şekilde planlanmıştır. Alanya Travestileri Tersanenin giriş kapısındaki yazıt, Sultan Keykubat’ın armasını taşır ve rozetlerle süslüdür. Alanya Alanya Travestileri Tersanesi, Selçukluların Akdeniz’deki ilk tersanesidir. Daha önce Karadeniz’de Sinop Tersanesini yaptıran Alaaddin Keykubat, Alanya Tersanesi ile “iki denizin sultanı” unvanını almıştır. Tersanenin bir yanında mescit öteki yanında Alanya Travestileri muhafız odası bulunur. Gözlerden birinde de zaman içinde körlenmiş bir kuyu vardır. Denizden teknelerle ya Alanya Travestileri da Kızılkule’nin yanındaki surlardan yürüyerek ulaşılan Tersane’ye giriş ücretsizdir.Tersane’nin Alanya Travestileri bitişiğinde denizden 10 metre yüksekliğinde bir kayaya tersaneyi korumak amacıyla yapılan Tophane vardır. Alanya Travestileri 1227 yılında kesme taştan inşa edilen üç katlı ve dikdörtgen planlı yapıda aynı zamanda savaş gemileri Alanya Travestileri için top döküldüğü bilinmektedir. Tersane ve Tophane’nin Kültür Bakanlığı ve Alanya Belediyesi tarafından Alanya Travestileri bir Denizcilik Müzesi’ne dönüştürülmesi için çalışmalar sürmektedir.Kale’nin kuzey yamacında Bizans Alanya Travestileri döneminden kalan küçük kalenin yerine Selçuklu döneminde “orta kale” olarak yeniden inşa edilmiştir. Giriş Alanya Travestileri kapısındaki kitabeden 1227 yılında yapıldığı anlaşılmaktadır. Adını, Selçuklu döneminin inşaat ustası Alanya Travestileri Ehmedek”ten aldığı sanılmaktadır. Üçer kuleli iki bölümünden oluşan orta kale, kara saldırılarına karşı Alanya Travestileri stratejik bir yerde ve aynı zamanda sultanın sarayının bulunduğu iç kaleyi de koruyacak konumdadır. Alanya Travestileri Kulelerin günümüze kadar gelen duvarları Bizans döneminde kayalardan yontularak yapılmıştır. Orta kalenin içindeki üç sarnıç günümüzde de kullanılmaktadır. Kale duvarlarında Selçuklu döneminden kalma gemi resimleri vardır.ALANYA TRAVESTİLERİ

Bu yazı alanya travesti, alanya travestileri, manavgat travesti, manavgat travestileri, side travesti, side travestileri, Uncategorized kategorisine gönderilmiş ve , , , , , , , , , , , , , , , , , , ile etiketlenmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir