MANAVGAT TRAVESTİLERİ

MANAVGAT TRAVESTİLERİ

MANAVGAT TRAVESTİLERİ

Manavgat Travestileri Manavgat İlçesinin kuruluş tarihi ile ilgili olarak kesin bir tarih verilmese de sınırları içerisinde Manavgat Travestileri bulunan Side (Selimiye Köyü) ve Selge  MANAVGAT TRAVESTİ  antik kentlerinin M.Ö.6.yy’da kuruldukları Manavgat Travestileri sanılmaktadır. Manavgat 1220 yılında Selçuklu, 1472 yılında da Osmanlı İmaratorluğu’nun idaresine Manavgat Travestileri geçmiştir. 1914 yılında ilçe olmuş, Taşağıl ve Beşkonak Nahiyeleri kurularak ilçeye Manavgat Travestileri bağlanmıştır.Turistik, antik ve doğal zenginlikleriManavgat İlçesinin Kuzeyi Toros dağları ile Manavgat Travestileri çevrilidir. Sahil şeridi plajları ve eşsiz kumsallarla kaplıdır. Denizden iç bölgelere gidildikçe Manavgat Travestileri ekilebilen düz ovaların yanında engebeli bir arazi yapısı gözlenir. Toros Dağları arasında gizlenen Manavgat Travesti Eynif ovası ünlüdür.Toros Dağları üzerinde Yörüklerin konakladığı eşsiz yaylalar vardır. İlçenin Doğuda Manavgat Travesti sınırını oluşturan Alara Çayı, Karpuz Çayı ve İlçe Merkezinden Manavgat Nehri ile üzerindeki Manavgat Manavgat Travesti Şelalesi ülkemizde olduğu kadar Dünyaca da ünlüdür. Bunun yanında irili ufaklı dereler vardır. Ünlü Manavgat Travesti Seyyahımız Evliya Çelebi’nin kaplan avladıklarını yazdığı Sarı Su Deresi İlçemiz sınırları Manavgat Travesti içerisindedir.İlçemiz de son yapılan araştırmalarda Ahmetler Köyü ile Gebece köylerinde bulunan mağaralarda Manavgat Travesti etüt çalışmaları tamamlanmış; ülke ve bölge turizmine kazandırılmaya çalışılmaktadır.İlçe merkezine 60 km. Manavgat Travesti uzaklıkta bulunan ve Köprü ırmağını da içine alan ve milli parka adını veren “Köprülü Kanyon” çok ünlüdür. Manavgat Travesti Köprülü Kanyon Milli Parkı içerisinde ve Altınkaya Köyü içerisinde bulunan vadiye gizlenmiş selvi ormanının Manavgat Travesti dünyada bir eşi benzeri yoktur.Toros Dağları yaygın Kızılcam, Karaçam, Sedir, Selvi ormanları ile kaplıdır. Manavgat Travesti İlçemiz arkeolojik eserler açısından çok zengindir. Side antik kenti, bir benzeri bulunmayan Antik Manavgat Travesti Tiyatrosu, Hamamı, Antik Su Yollarıyla, Seleueka antik kenti, Sırt Köyü sınırlarında bulunan antik yerleşim Manavgat Travesti bölgesi ilginç kalıntı ve kaya mezarlarıyla, şimdiki adı Altınkaya Köyü olan Selge antik kenti, yıkılmış Manavgat Travesti haldeki tiyatrosu, kral yoluyla ve diğer kalıntılarıyla çok önemlidir. Bunun yanında Beydiğin Köyü sınırları Manavgat Travesti içerisinde yer alan va Kervanyolu üzerinde bulunan Selçuklu eseri olan Kargı Han çok ünlüdür.İlçemizde eski Manavgat Travesti eser niteliği durumunda bir camii ve türbe bulunmaktadır.İlçemiz turizm bölgelerinin başında Side Manavgat Travesti gelmektedir. Bununla birlikte; Titreyengöl, Çolaklı, Kızılağaç ve Kumköy önemli turizm bölgeleridir. Manavgat Travesti İlçemizde karakteristik Akdeniz iklimi hakim olduğu için yazları sıcak ve bol güneşli olması, kışın da ılık Manavgat Travesti ve yağışlı olması bir yıldaki turizm gün sayısını arttırmaktadır. Nisan ayından Kasım ayına kadar aktif Manavgat Travesti turizm yaşanmaktadır.Yapılan araştırmalar, bölgemizde paleolitik çağdan zamanımıza kadar süren bir Manavgat Travesti uygarlığın varlığını göstermektedir. Karataş-Semahöyük kazılarında “Bronz Çağı” na ait yeni bilgiler elde Manavgat Travesti edilmiştir.1946 yılına kadar bilimsel nitelikli kazı ve araştırmalar yapılmadığından, objektif bilgiler Manavgat Travestileri yetersiz, mevcutlar da efsanevi ihtimallerden öteye geçememiştir.Side-Bucakşeyhler köyü kuzeyindeki Manavgat Travestileri 1946 yılında yapılan ilk ciddi ve bilimsel araştırmalar, teknik ve ekonomik sebeplerden dolayı yeterli Manavgat Travestileri olamamıştır.Bugünkü Manavgat, kuzeyde Toroslar, güneyde Akdeniz, doğuda Alara çayı, batıda Köprü çayı Manavgat Travestileri ile çevrili olan Antik Pamphylia’nın (Pamfilya) doğu kısımlarıdır. Pamphylia’nın kelime anlamı çok dil Manavgat Travestileri konuşulan, çok kabilelerden oluşmuş, ülke; kabileler ülkesi demektir. Kökü Yunanca olup, Pamp: çok, Manavgat Travestileri hilia: Irk, cins anlamında, yani “çok ırklı – soylu yer ” anlamına gelir. Bizanslı Pamphylia (Pamfilya) Manavgat Travestileri adının Lonya lı Raphyos MANTO’nun kızı Pamphylia’ya (Pamfilya) atfen sonradan konduğunu yazar.Bölgemizin Manavgat Travestileri tarihi (Antalya) Y.Y. da Grek efsanelerine göre değerlendirilir. Bu y.y. da Miken Kolonileri’nin Manavgat Travestileri Pamfilya sahillerine indiği söylenirse de, bu olay henüz kesinlik kazanmamıştır. ilk yerleşim Manavgat Travestileri hareketleri M.Ö. 7. ve 8. Y.Y. da Akdeniz kıyılarında bağlamıştır. Grek Kolonilerinin ilk kenti Manavgat Travestileri Pihaselistir. (M.Ö. 690) Bu şehrin kuruluşunu Side takip etmiştir. Antalya Karain mağarasındaki yaşam Manavgat Travestileri M.Ö. 50.000yıl öncesinde var olduğuna göre, Karain ve civarında yaşayan Paleolitik çağı insanı, iki veya Manavgat Travestileri üç günlük uzaklıkta olan bu bölgelerde de mutlaka yaşamışlardır. Müzelerimizdeki kaynaklar, yapıt ve Manavgat Travestileri tarihi kalıntılar, kesin tespitler için bize daha çok yardımcı olmaktadır. Torosların güneyinde, Manavgat Travestileri kuzeyindeki Isparta ve Burdur illeri sınırları içindeki gibi Neolitik, Kalkolitik ve Tunç çağları Manavgat Travestileri kalıntılarını içeren Prehistorik höyükler yok ama daha önceki Paleolitik çağa ait bir çok kalıntılar Manavgat Travestileri vardır.Turizm yalnız deniz kıyısında denize girip güneşlenerek yapılmamaktadır. Turizmde çeşitlilik Manavgat Travestileri günümüzde artış göstermiştir. Köprülü Kanyon Milli Parkı içindeki Köprü Irmağında rafting, jeep safari, Manavgat Travestileri ören yerleri gezileri, su sporları, halk pazarlarını gezme, kültürel ve sanatsal faaliyetler (Manavgat Manavgat Travestileri Kültür ve Turizm Festivali) bunlardan bazılarıdır.Antik dönemlerde Pamfilya’ doğu kısmı, Manavgat Manavgat Travestileri bölgesi hakkında en eski kaynak Hititlerin çivi yazılı tabletlerinde görülmektedir. Hitit kaynaklarına Manavgat Travesti göre Akhiyavalar’ın bu bölgede yaşadıkları (M.Ö. 1600–1200) ve Luvicce adlı bir dilin konuşulduğu Manavgat Travesti belirtilmektedir. Hatta Hitit Kralı II. Murşilin anallerinde ( Kralın yaptıklarını anlatan yıllıklar) “II. Manavgat Travesti Murşilin M.Ö. 1400 yıllarında Kilikya’ ya girdiği 6000 kişiyi öldürerek Pamfilya şehir devletlerini alarak Manavgat Travesti geri döndüğü “yazılıdır. M.Ö. 14. ve 13. y.y. bağlarında Yunanistan’ın Arkadia kavimler göçüyle gelen Manavgat Travesti Akhalar tarafından istila edilmeye bağladığı ve Akhaların getirdiği Arkadia – Grek lehçesiyle burada yaşayan Manavgat Travesti yerli unsurların (dilin) Hititçe -Luvice’nin kaynaştığı, Side’ de ele geçen ve bugün Side Müzesinde Manavgat Travesti sergilene yazılı kaynaklar nedeniyle Araştırmacı-Arkeologların SİDECE adını koyduğu bir dilin ortaya çıktığı Manavgat Travesti görülmektedir. Antik Pamfilya bölgesi M.Ö. 8. ve 7. y.y. da ikinci kez Batı Anadolulu Aiol ve İyon Manavgat Travesti kafileleri tarafından kolonizasyon hareketlerin e maruz kalmıştır. Bu hareketler sırasında Ege’deki Manavgat Travesti Kymeliler (İzmir Aliağa yakınında bir İyon kenti)Antik Side Şehrini bir Koloni Şehri olarak kurmuşlardır. Alanya Travestileri Turuva Savaşı sırasındaki bu kavimlerin göçü ve kolonizasyon hareketleri sonunda yeni gelenler ile yerli Alanya Travestileri halk, yavaş yavaş karışıp kaynaşmış ve Hellenleşen şehir devletleri (Yunanca “POLİS” ) ortaya çıkmıştır. Alanya Travestileri Bugünkü Manavgat ilçe sınırları içindeki antik şehirlerin birçoğu bu dönemde kurulmuştur. Heredot’a göre: Alanya Travestileri Akdeniz sahillerine yerleşim daha eskilere M.ö 2000’in bağına kadar (M.Ö. 1800 yılları ) götürülür. Turuva Alanya Travestileri savaşında orduları dağılan Amhilophos Colehos ve Mophos’un Antalya Bölgesine yerleştikleri anlatılır. Bu Alanya Travestileri komutanlar çevresindekilerle birlikte, bu bölgeye gelip yerleşmeden önce, Turuva savaşlarına bu bölgeden Alanya Travestileri yardım eden soyların da var olduğunu yazar.Yine Heredot’a göre, Lydia Kralı Cresus yılında buraları Alanya Travestileri fethiyle de Makedonyalıların egemenliği altına girmiştir. Böylece yıl süren Pers hakimiyeti son Alanya Travestileri bulur.yılında B.İskender ölünce generalleri imparatorluğu bölüştü Pamfilya, Likya ve Yukarı Firikya Alanya Travestileri Antionos (Antigone )’a verildi. Ancak hissesine razı gelmeyince B.İskender’in imtiyazlı generali Petigos Alanya Travestileri ile yaptığı savaşta yenilerek Yunanistan’a kaçtı ve bu generaller arasındaki savaş uzun süre devam etti. Alanya Travestileri Sonunda, M.Ö. 307 de Antinos, Pamfilya’yı elinde tutan Omedis’i de yenerek yöreyi ele geçirdi.”KüçüK ASYA Alanya Travestileri KRALI” unvanını aldı. Suriye’yi fethetti ama durmayan generaller savaşında sonunda M.Ö. 301 yılında 84 Alanya Travestileri yaşında öldü.Pamfilya M.Ö. 302-218 yıllarında Ptolemeioslar’ın, M.Ö. 215-189 yıllarında Selevkios Kral Alanya Travestileri Autiochos’un, ünlü Kartacalı komutan Hannibal’ın komutasındaki donanmasını Roma senatosuna bağlı Rodos Alanya Travestileri donanmasına, Side açıklarında yapılan deniz savaşında yenilmesiyle, (M.Ö. 190 ) Roma’ya , M.Ö. 188 yılında Alanya Travestileri da Roma Senatosu tarafından Pamfilya Bergama Krallığı’na verilmiştir.Ancak Helenistik Krallıklar boyunca Alanya Travestileri sürekli özelliğini koruyan ve gittikçe hellenleşen geliğimini sürdüren Pamfilya şehirleri ve özellikle Alanya Travestileri bunlardan Side şehri Bergama krallığı ile çıkan sınır anlaşmazlığı yüzünden, 0M.Ö. 188-102 yılları Alanya Travestileri arasında bağımsız kalarak Hellenistik dönemin en parlak çağını yaşamıştır. Romanın kirli işlerine Alanya Travestileri karışmamıştır. Bu nedenle Bergama Kralı Attolos II. Bölgenin en önemli ve liman şehri Side’yi alamayınca Alanya Travestileri kendi adını alan ATTALIA (Antalya ) ‘yı Liman kenti olara kurmak zorunda kalmıştır. İşte bunun için Alanya Travestileri Side’ye “Eski Antalya “, Antalya’dan daha önce kurulmuş olduğundan denmektedir.Hellenistik Krallıklar Alanya Travestileri zamanında sık sık el değiştiren Pamfilya’da büyük bir otorite boşluğunun olması, Roma’ya uzak oluşu, Alanya Travestileri özellikle doğuda Kilikya bölgesi ve dağlık bölgelerde saklanabildiklerinden bölgede korsanlığın ortaya Alanya Travestileri çıkıp çoğalmasına güçlenmesine neden olmuştur. Pontus Kralı Mitridates VI’nın Romalılara karşı korsanlığı Alanya Travestileri desteklemesiyle durum daha da kötüleşmiş hatta Alanya’da (Cerecetyne) Korekesion Diodotos Tttryphon adlı Alanya Travestileri bir zorba korsan, başkanlığında para basıp kaleler inşa edecek düzeyde ileri giderek helenistik şehirleri Alanya Travestileri tehdit ederek zayıflamalarına neden olmuştur. Hatta bu zorba korsan, Suriye Krallarına kafa tutarak, Alanya Travestileri Selevkos Kırallarına kafa tutarak, Selevkos Krallarını devirecek ve yerine istediğini geçirecek güce bile Alanya Travesti sahip olmuştur.Bu tehdit M.Ö. 78 yılında Romalı Konsül Pub lius Servillius’un Pamfilya ve Kilikya’yı Alanya Travesti Roma’yabaşlaması ve kumandan Pompeais’un bölgeyi korsanlardan tem,izlemesine kadar sürmüştür.bazı tarihçiler “…Pompeais’un 24 generalin komutasında 120 bin asker, 500 parça gemiyle Akdeniz’e açıldığını, Pamfilya’yı tüm korsanların Alanya Travesti gemilerini yakarak Akdeniz’i onlardan temizlediğini, Trayphon’un yaptırdığı kaleleri yakıp yıkarak sağ Alanya Travesti kalanlarının da Torosların tepelerine kaçtıklarını …”” yazar.Pompeyüs kısa zamanda Anadolu ve Akdeniz’de Alanya Travesti sağlam bir egemenlik kurarak birçok küçük devlet ve bölgedeki Prenslikleri Roma’yabaşlayıp, bölgeyi Roma Alanya Travesti eyaleti haline getirmişse de, Pamfilya’da korsanlığın kökünü kazıyamadı. Bunların kökünü Sezar temizler. Roma Alanya Travesti senotosunca idama mahkum edilince Pafilya kıyılarına kaçan Sezar, önce korsanların eline düşer onların elinden Alanya Travesti kurtulup Milet’e kaçar. Milet’te eline geçirdiği gemiler ve Miletlilerin yerlerini iyi bildiği korsanları Alanya Travesti yakalayarak, Bergama’ya getirip hepsini asar. Bunlarla yıldızı parlayan Sezar büyük bir ordu ile Anadolu Alanya Travesti seferine çıkar. Pamfilya ve Kilikya’da Roma hâkimiyetini kurduktan sonra ‘da Roma’ya o meşhur mektubu yazar. . Alanya Travesti Bu arada Mısıra kaçan Pompeyüs’ü takip eden Sezar, Mısır üzerine yürüyerek Mısır’a gider. Pompeyüs’ü öldürür. Alanya Travesti Orada Gördüğü Kleopatra’ya aşık olur. Adeta Sezar’ı büyüler . Kleopatra’nın etkisinde kalan Sezar Mısır’ı, Alanya Travesti Kleopatra’ya vererek Roma’ya döner. Sezar’dan sonra Anadolu’nun yönetimi Markus Antonius’a verilir. Tabi Pamfilya’da….. Alanya Travesti Anadolu’daki sık sık değişen bu egemenlik savaşlarında, ALANYA TRAVESTİLERİ  dağlık olduğundan, Alanya ve çevresiyle birlikte hep bu olayların içinde kalmış ve küçümsenemeyecek üne de kavuşmuştur.Özellikle Köprüçay ve Manavgat çayından yararlanarak dağlık bölgelerin kerestelerini ta Mısır’a kadar satarak kereste ve zeytin yağı ticaret yapılmıştır. Alanya Travesti Marcus Antonius buraların hakimi olup Kleopatra’yı tanıyınca Korekesyon’u (Alanya) çevresiyle birlikte Alanya Travesti Kleopatra’ya armağan eder. Bunların zenginlikleri, özellikle keresteleri Mısır’a akarBurada bölgenin, çok Alanya Travesti önemli diğer kenti Side için, Strabon ne diyorı Strabon’a göre Side;yüzyılın ikinci yarısında, bir Ionia Alanya Travesti kentinden gelen Helenli kolonistlerce kurulmuştur. Kentin adı Helence olmayıp, Anadolu lehçesinde “NAR” Alanya Travesti anlamına gelir. Nar meyve olarak M.Ö. 500 yıllarından itibaren, şehir sikkelerinde, bereket ve bolluğu Side Travestileri sembolize etmektedir. Side’nin gelişmesinde kolonistlerin büyük payı vardır. Ve çok zengin bir liman kenti Side Travestileri haline gelir. Kent yalnız geniş bir bölgeyi kapsayan zenginliği ile değil, köle ticareti ile de tanınır. Side Travestileri özellikle şehirde, özel bir podyumda teşhir edilerek gösterilen kadın kölelerin güzelliğinin ünü çevredeki Side Travestileri tüm ülkelere yayılmıştır. Roma’nın kirli işlerine hiçbir zaman bulaşmayan Side’liler, M.Ö. 2. ve 1. Side Travestileri yüzyıllarda barış içinde yaşadılar. Side’nin en görkemli dönemi M.Ö. 2. yüzyılın ilk yarısıdır. En önemli, Side Travestileri en süslü yapıları bu dönemde yapılmıştır. Roma imparatorluğu döneminde; M.Ö. 27 den M.S. 192 yılına kadar Side Travestileri süren imparatorluk devrinde Anadolu Roma egemenliğinde kalmış. Oktaviyanus imparatorluğu eyaletlere Side Travestileri ayırdıktan sonra Pamfilya ve Akdeniz sahillerindeki Krallıklar olduğu gibi Roma ‘nın eyaletleri haline Side Travestileri gelmiştir.M.S. 3. yüzyıldan sonra devlet idaresinin zayıflamasıyla kuzeyde dağlık bölgelerdeki kavimlerden Side Travestileri DOSTLAR yada yıllarında bölgeye inerek Side’yi kuşatmışlardır.Daha sonraki yine Side ve bölgesini kuşatıp Side Travestileri yağma ve talan ederek 2. çöküş dönemini yaşatmışlardır.yüzyıl boyunca gittikçe Hıristiyanlaşan bölge M.S. Side Travestileri 395 yılında Roma imparatorluğunun doğu ve batı olarak ikiye ayrılmasıyla Doğu Roma Bizans egemenliği altında Side Travestileri kalmıştır. Denizcilik ve ticaretin önem kaybetmesine karşın M.S.4–6 yüzyıllarda, Bizanslılar döneminde tarım Side Travestileri ve ziraatla yapılan ilerlemelerle tekrar canlanan bölge şehirlerinden Side, imparatorluğunun (dini anlamda) Side Travestileri doğu Pamfilya Metropolitanlığının başkenti olarak eski sınırlarını da aşan ünlü bir şehir haline dönüşerek 3. parlak dönemini yaşamıştır. Bizanslılar da Roma hakimiyeti sırasında , bölgede yapılan koruyucu kale ve garnizon binalarını Side Travestileri kullanarak aynı sistemi devam ettirmişlerdir.önceleri ;Körüçay Havzası , Manavgat çayı Havzası ,daha sonra Side Travestileri Zincirli kale ile Akseki – İbradı güzergahlarındaki küçük küçük yerleşimler bunu ispatlıyor.
Side Travestileri M.S. 7 yy’ lardanbaşlayan ve ardı arkası kesilmeyen arap korsanların akınlarına uğrayan, bölgedeki Side Travestileri hırıstiyan şehirlerinin gittikçe önemi azalmayabaşlamış, araplar tarafından sürekli yağma ve talan edilen Side Travestileri bölgeyi korumak için Bizans imparatorluğunun kurduğu özel donanma bile bölgeyi koruyamamış , yavaş yavaş Side Travestileri islamlaşan bölgede Side-Manavgat – Hisar vb. gibi bazı stratejik yerler ve kentlerde ufak keşişlikler Side Travestileri halinde yaşamlarını sürdürmeye çalışan Bizanslıları; ayrıca Rodos , Venedik ,Ceneviz korsanlarının talanları Side Travestileri ve Kıbrıs Krallarının saldırıları ile haçlı seferleri sırasındaki yağmalar , bölgenin ekonomik gücünü olduğu Side Travestileri kadar kentlerini de yıpratmıştır.Dönemin Arap coğrafyacısı İdrisi’nin (1150)’yanık Antalya ‘ olarak Side Travesti belirttiği bölge, Side gibi kentlere dönüşmüş, 12. y.y. da da tamamen terk edilmiştir.Selçuklu Türklerinin yoğun Side Travesti bir yerleşimine sahne olan Manavgat’ı Teke yöresiyle değerlendirirsek;13. yy sonunda Anadolu da Türk Beylikleri, Side Travesti yani Beylikler dönemibaşlayınca, Antalya ve Isparta bölgeleri Hamitoğulları’nın eline geçmiştir, ancak Side Travesti Hamitoğulları bir ara Selçuklulardan sonra İlhanlılar’ın hükmü altına girdiler ise de, Hamitoğulları olarak Side Travesti hüküm sürdüler, 1300 yıllarında da Isparta ve Antalya (Tekeoğulları) olarak ikiye ayrıldılar. Merkezleri de Side Travesti Antalya, zaman zaman da Korkuteli olmuştur.(1331-1423 ). İşte bu yüzden Korkuteli civarına Teke yöresi denir. Side Travesti Antalya’daki Tekelioğlu ailesi de ta o hanedandan yani Hamitoğullarının bir kolundandır. diğer yönden ele Side Travesti alırsak:Manavgat Hisar mahallesinde ziyaretgahtaki (Mezarlık’taki) sandukada 1272 tarihi ve sandukalardaki şekil Side Travesti ve yazılar Isparta, Atabey, Ertokuç Medresesi yanındaki bir sanduka ile tıpa tıp aynıdır. Yani Selçuklu Side Travesti Türklerinin Manavgat’a Hamitoğullarının batıdan geliğinden daha önce kuzeyden geldiklerinin ispatıdır. Köprüçayı Side Travesti yöresinde Olukköprü’nün güney taraflarında (Karabük köyünde o günlerden kalma bir camii vardır. önceleri bu açık Side Travesti hava camisi ibadete açıktır). 1148 de Bizanslıları yenen Selçuklu Türkleri bu bölgeyi alarak Alanya’yı zapt Side Travesti etmişlerdir. (1223) Hatta Büyük Selçuklu sultanı Alaaddin Keykubat (1220-1237) bölgeyi Bizanslılar’dan Side Travesti temizleyerek, yenik valinin kızıyla evlenmiş, şehrin adını da Alaiye olarak değiştirmiştir. Yani kendi adını Side Travesti vermiştir. Alara kalesini de Alaaddin Keykubat’ın yaptırdığı söylenir. Alaiye’yi kendisine kışlık merkez Side Travesti yapar.Ancak esas Türk egemenliği, Hamit ve Tekeoğullarının bu bölgelere dağılıp yerleşmelerinden Side Travesti sonrabaşlamıştır. Bu dönemdenbaşlayarak Manavgat’ın tarihi, Alanya tarihiyle birlikte değerlendirilmektedir. Side Travesti Bunun nedeni,bu bölgede büyük şehirleri olmayan Türklerin,yerleşik bir hayata geçemeyerek hayvancılıkla uğraşan Side Travesti göçebe(yörük) olarak yaşamaları,ya da yerleşik hayata geçenlerin dahi köy köy beylere (batı yakasında Tugay Side Travesti Beyleri,Doğu yakasında Senir Beyleri)tabii olarak,Selçuklulardan itibaren önemli bir merkez olan Alanya Sancak Side Travesti Beyliği’ne idari olarak bağlı olmasındandır.Bu dönemde Alanya’da basılan paraları Manavgatlılar Side Travesti kullanmışlardır.Hatta bunlar arasında Karamanoğulları(1293),İlhanlılar(1304- ve Mısır kölemenleri(1323-1341)’nin Side Travesti de paraları bulunmaktadır.Beylikler dönemi (14.yy.da..) Hamitoğulları ve Tekeoğullarının nüfusu altındaki Side Travesti Manavgat,1361 yılında Kıbrıs Kralı Pierre,yörede yerleşen Türklerin Mısır’a yardım etmesiönlemek amacıyla Alanya Travestileri Antalya’yı zaptedince,Alanya ve Manavgat bu egemenliği kabul etmek zorunda kalmıştır.Ancak mücadeleden de Alanya Travestileri vazgeçmeyen,Mısır’a yardımı sürdüren Tekeoğulları 1364 yılında Alanya ve Manavgat Beyleri’nin yardımını da Alanya Travestileri alarak,Kıbrıs Krallığı yanlısı Antalya’ya saldırdı.Fakat Antalya’yı denizden kuşatan Alanya Donanması Alanya Travestileri yakıldı.Gizli gizli Mısır’a yardımı sürdüren Manavgat,Alanya ve Karamanoğulları Kıbrıs Kralı Pierre’nin Alanya Travestileri planını bozmuşlarsa da,1365 yılına kadar Manavgat ve Alanya Kıbrıs yönetimi altında kalmıştır.ilk Alanya Travestileri yarısında bölgeyi elinde bulunduran Karamanoğulları Beyliğinden,Karaman Bey,Osmanlıların buraları almak Alanya Travestileri için sefere hazırlandıklarını öğrenince,Alanya ve Manavgat’ı alelacede Mısır’a 500 dinara satmıştır.Tabii Alanya Travestileri Kıbrıs’ta (1425) Mısır Krallığı’nabaşlanmıştır.Ama Mısır Kralı II.Murat’ın kuvvet topladığını,yakında Alanya Travestileri sıranın kendine geleceğini biliyordu.yılında Fatih Sultan Mehmet’in Karamanoğulları Beyliği’nin ortadan Alanya Travestileri kaldırılmasıyla Manavgat,Alanya ile birlikte Osmanlı Egemenliği altına girmiştir.1530 yıllarına ait Alanya Travestileri Osmanlı arıivlerinde Manavgat’ın,Alanya yörük toplumları ve Tımarları içinde,Nahiye olarak kaydı Alanya Travestileri vardır.Manavgat çayı’nda gemileri olanlar da diğerlerinin dışında gemi vergisi olarak götürü vergisinden Alanya Travestileri söz edilmektedir.Osmanlı İdari Teşkilatında Manavgat yine Beylere tabi olarak II.Murat zamanı(1584)Alanya Travestileri kayıtların Teke iline başlı Alanya’yla birlikte 1603-1604 yılları arasında tımarlı bir nahiye olarak Alanya Travestileri gözükür.Sultan Abdülmecit zamanında (1859)yapılan yeni idari düzenleme ile Manavgat, yine Alanya sancağına Alanya Travestileri başlı olarak Konya eyaletinebaşlanır.1868 yılında sancakların Antalya’ya verilmesiyle Alanya ve Manavgat’ın itirazlarına rağmen,1871’de bir kaza olarak Alanya ile birlikte Alanya kazasının nahiyesi olarak Antalya’ya (Teke Alanya Travestileri Sancağına)bağlanır. Buna çok kızan Alanyalılar;6 köy ve mahalle muhtarları ve imamları ile birlikte 71 Alanyalı tarafından mühürlenmiş, bir tutanak hazırlamışlar. Bu tutanak Alanya’lıların Antalya’ya karşı duydukları kırgınlığın Alanya Travestileri tam bir ifadesidir. Nitekim tüm bunların üzerine 1896 yılında Alanya kaza olarak yine Konya vilayetinebaşlanınca Manavgat’ta Konya’yabaşlanmış oldu.Böylece Manavgat Irmağı’nın batısı Tugay Beylerinin, doğusu Senir Alanya Travestileri Beylerinin Tımar,zeamet ve hasları olarak Cumhuriyet’in ilanına kadar devam etmiş,daha sonraları buralar Alanya Travestileri bu beylerin üzerine tapu edilmiştir.Görüldüğü gibi Manavgat ve civarı güç kime geçtiyse olaralara tabi Alanya Travestileri olmak zorunda kaldığından bir batı, bir doğu derken sonunda Türklerin egemenliği altına girmiş ve Türk Alanya Travestileri şehri olarak yaşamını sürdürmektedir.Bugünkü Manavgat’ ın kuruluş tarihi hakkında kesin bir kayda Alanya Travestileri rastlanmamakla birlikte köklü bir yerleşim merkezi oluşu 150-200 yıl öncesine rastlamaktadır. Yakın tarihe Alanya Travestileri kadar, şimdiki ilçe merkezinin bulduğu Manavgat çayı’ nın civarında iki yakalı (kayık ve gemilerin çay Alanya Travestileri üzerinde, iki yaka arasında, yük ve insan nakli yapıldığı) bir yer olarak belgelerde görülmektedir. Alanya Travestileri Cumhuriyet ilanıyla, 1923 yılında vilayet yapılan Antalya ile birlikte Manavgat’ta Beşkonak ve Taşağıl Alanya Travestileri Nahiyeleri ile kaza yapılmış (1924) ve Antalya ‘yabaşlanmıştır. O zamanlar elverişsiz doğal ortam (çay Alanya Travestileri taşmaları, sıtma sıtma hastalığının bir doğal afet olması) nedeniyle büyüyüp gelişemeyen Manavgat için o Alanya Travestileri günkü Manavgat için Orhan Tunçdemir’in tasfiri o günkü Manavgat’ı ne güzel anlatıyor: Cumhuriyetin ilk Alanya Travestileri Kaymakamları Lütfi Bey ve Avni Refik’tir. Cumhuriyetin ilk yıllarında İttihat ve Terakki zamanında temeli Alanya Travestileri atılan şimdiki “Çağlayan İlkokul ve Tugayoğullarından Hafize Hatun camii ve caminin yanında Hoca Mustafa Alanya Travestileri Medresesi ” en önemli yapı olarak gözükmektedir. Bunlardan başka, 1920-1930 yıllarında, 3 ağaya ait konut, Alanya Travestileri bir iki tahta kagir bina ve yörüklerin kışladıkları bir sürü saz damlar bulunmaktaydı. Taşıt olarak 3 Alanya Travestileri ağaya ait iki tekerlekli binek arabası vardı. O zamanlar ırmak üzerinde köprü olmadışından kayıla ve küçük Alanya Travestileri mavnalarla insan ve yük nakli yapılırdı. Bütün Manavgat’ın lağımları ırmağa akardı. çok miktarda hayvan Alanya Travestileri besleyen Yörüklerin saz damlarının etrafı gübre tepecikleri ile doluydu. Bu yüzden bataklıklarda üreyen Alanya Travestileri sivrisinek, gübreliklerde üreyen karasineklerden yaşanmaz, pis ve bakımsız bir belde idi. 50 yıl önce Alanya Travestileri Manavgat… Durumun en acı tarafı, lazım ve gübreliklerinin pis suyunun aktığı Manavgat çayından halk, Alanya Travestileri içme suyunu alırdı. Hatta bu hal zamanla belediye ve hükümet yetkililerinin dikkatini çektiğinden ırmağa Alanya Travestileri akıntısı olan tüm lağımlar foseptik şekline dönüştürüldü. Irmağın kirletilmesi yasaklandı. çünkü ırmak Alanya Travestileri suyunu içmekten halkı men etmenin imkanı yoktu. çevrede başka kaynak suyu bulunmuyor, kuyu açmak zahmet ve Alanya Travestileri masrafından ırmaktan su almak, halk için daha pratikti. Belediye su şebekesi kuruncaya kadar bu hal devam etmiştir.Irmak kenarındaki lokantalarda yemek yiyen müşteriye garson, gözü önünde sürahiyi çaydan doldurup masaya kordu… Alanya Travestileri 1940 yılında 1162 olan nüfus ancak tarım ve eşitim gelişmesi hükümet ve belediyenin doğal şartlarla Alanya Travestileri mücadelesi sayesinde 1960 ‘lı yıllarda itibaren gelişmeyebaşlamıştı. Son zamanlarda ki turizm ile birlikte Alanya Travestileri Türkiye’nin her tarafından, hatta yabancı ülkelerden bile insanların gelip yerleştiği bir kent olmuştur. Alanya Travestileri İnsan ihtiyaçları kurumlaşmış devlet kendisini hissettirmiş ve yerel yönetim kentin eksiklerini Alanya Travestileri gidermeyebaşlamıştır. Bu dönemde ırmak üzerine, Alman Grup Firması tarafından 1931 yılında demir köprü Alanya Travestileri yapımınabaşlanmış ve köprünün yapımı 1938 yılında tamamlanmıştır. Halkın ekonomik ve kültürel seviyesi Alanya Travestileri artıkça daha modern bir kent olmayabaşlayan Manavgat 1990’lı yıllarla birlikte il olmayı hak eden çağdaş bir kent görünümüne kavuşmuştur. MANAVGAT TRAVESTİLERİ

 

Bu yazı alanya travesti, alanya travestileri, manavgat travesti, manavgat travestileri, side travesti, side travestileri, Uncategorized kategorisine gönderilmiş ve , , , , , , , , , , , , , , , , , , ile etiketlenmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir